توپخانه خراسان

یادواره شهدا و رزمندگان توپخانه سپاه خراسان بزرگ